HISTORIA
PARAFIA

 

 

Parafia Brzyków erygowana została w XV wieku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Wincentego Kota z Dębna. Kościół w Brzykowie oddalony od Rychłocic o 5 km, stał na wzgórzu, był zbudowany z drewna. Konsekrowany pod wezwaniem św. Anny w dniu 18 września 1601 roku przez Macieja Pstrokońskiego, biskupa kujawskiego. Przetrwał do końca XVIII wieku.

Obok tego kościoła wzniesiono w roku 1625 z fundacji Pawła Zalewskiego i Jana Polewskiego kaplicę pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

Gdy z upływem czasu kościół parafialny legł ze starości, kaplica służyła jako miejsce odprawiania nabożeństw i posług religijnych. W roku 1860 przystąpiono do budowy obecnego, murowanego kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z inicjatywy ks. Kazimierza Jany. Kościół stanął przy trakcie Widawa – Wieluń.

Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. Michał Jarnicki, dziekan Szadkowski. Kaplicę św. Jana Chrzciciela rozebrano w 1928 roku.  Na miejscu dawnego kościoła i kaplicy stoi dziś krzyż. Wybuch powstania styczniowego przerwał budowę kościoła.

Ksiądz Kazimierz Jany zginął w powstaniu, jako uczestnik. W roku 1872 dokończono budowę kościoła parafialnego. Poświęcenia dokonał dziekan łaski, ks. Maciej Ochędalski.

Proboszczem parafii był wtedy ks. Gerard Sismilch.

W roku 1886 zwizytował parafię ks. Biskup włocławsko – kaliski Aleksander Kazimierz Bereśniewicz, a w roku 1906 ks. Biskup Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki, ordynariusz włocławsko- kaliski.

Proboszczem parafii w latach 1872- 1910 był ks. Gerard Sismilch, który przeprowadził następujące prace:

1. powiększył kościół parafialny przez dobudowanie półkolistego prezbiterium i zakrystii.

2. pomalował kościół i odnowił główny ołtarz

3. pokrył dach żelazną blachą

4. założył sygnaturkę na kościele

 

W roku 1910 ks. Proboszcz zmarł i pochowany został na cmentarzu w Brzykowie.

W tym czasie z powodu słabych fundamentów zarysowały się mury kościoła a otwory były tak duże że, ptactwo wlatywało do wnętrza świątyni.

Wybuch pierwszej wojny światowej przeszkodził w planowanej naprawie zagrożonego kościoła. Niemcy zabrali dzwon kościelny. Po wojnie w roku 1919 parafię zwizytował ks. Biskup Władysław Paweł Krynicki.

W osiem lat póżniej odbył wizytę ks. Biskup Wincenty Tymieniecki, pierwszy ordynariusz Diecezji Łódzkiej. W roku 1927 parafia Brzyków została włączona do Diecezji Łódzkiej. W roku 1928 rozpoczęto budowę nowej plebanii i utworzono orkiestrę parafialną.