WYMAGANE DOKUMENTY

Kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie: od poniedziałku do piątku ( od kwietnia do września w godz. od 18:00 do 18:30; od października do marca od 17:00 do 17:30). Roztropnie jest, zapowiedzieć się wcześniej telefonicznie. W niedziele i święta kancelaria nieczynna.


 

ŚLUB

 

Pierwszym krokiem jaki powinni poczynić narzeczeni, gdy zdecydują się na zawarcie kościelnego związku małżeńskiego, jest rezerwacja terminu i godziny ślubu. W tym celu zgłaszają się do kancelarii parafialnej około roku wcześniej, przed zaplanowany ślubem, w celu dokonania rezerwacji.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego gminy, na której terenie zamieszkuje narzeczony lub narzeczona (do wyboru), nie prędzej niż trzy miesiące przed planowanym ślubem, w celu sporządzenia: zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (konkordatowego).

Następnie  narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, w celu sporządzenia protokołu badania kanoniczno – duszpasterskiego, na podstawie którego wygłaszane są zapowiedzi w parafii narzeczonego i narzeczonej, z następującymi dokumentami:

  • dowodami osobistymi,
  • świadectwami chrztu z parafii gdzie byli ochrzczeni (świadectwo takie jest ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia i musi zawierać adnotację, że jest "Do ślubu kościelnego" i które stwierdza stan wolny narzeczonych);
  • świadectwami bierzmowania (jeśli adnotacja o bierzmowaniu nie znajduje się na świadectwie chrztu),
  • zaświadczeniami o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego, bądź katechezy przedmałżeńskiej na poziomie szkoły średniej;
  • w wypadku wdowców: aktem zgonu współmałżonka;
  • zaświadczeniami z USC o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego (w wypadku tzw. małżeństw konkordatowych).

Przy sporządzaniu protokołu narzeczeni zostaną poinformowani o dalszych procedurach, do których należy wygłoszenie zapowiedzi i dwukrotne odbycie spowiedzi oraz spisanie aktu małżeństwa.

 

POGRZEB

 

Zgłoszenia pochówku dokonujemy na podstawie następujących dokumentów, które należy przedstawić w kancelarii:

  • odpis skrócony aktu zgonu z USC;
  • karta zgonu do celu pochowania zwłok.

Pogrzeby odbywają się od poniedziałku do soboty włącznie. W niedzielę i święta Bożego Narodzenia oraz święta Wielkiej Nocy,  nie ma pogrzebów!

 

CHRZEST

 

W celu dopełnienia formalności związanych z chrztem dziecka, do kancelarii parafialnej zgłaszają się rodzice dziecka, jeden z rodziców lub prawny opiekun z następującymi dokumentami:

  • odpis skrócony aktu urodzenia z USC (do wglądu),
  • dane kandydatów na rodziców chrzestnych: imiona, nazwiska, dokładne adresy zamieszkania i daty urodzenia (bądź wiek).

Rodzicami chrzestnymi mogą być jedynie wierzący i praktykujący katolicy. Winni mieć ukończony 16 rok życia i przyjęty sakrament bierzmowania. Kandydaci na rodziców chrzestnych jeśli nie są stanu wolnego (kawaler, panna), muszą stanowić małżeństwo katolickie (ślub kościelny). Osoby żyjące w konkubinacie, jak również żyjące w związku cywilnym, nie mogą być rodzicami chrzestnymi.

Rodzice i chrzestni są zobowiązani do odbycia spowiedzi przed chrztem dziecka oraz do przedstawienia zaświadczeń z parafii zamieszkania, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą być rodzicami chrzestnymi.

Chrzty odbywają się zwykle w sobotę o godz. 15.00.