Prochem jesteś, w proch się obrócisz…

Kiedy kończy się okres karnawału, który jest synonimem balów, maskarad i zabaw, przychodzi czas na wyciszenie i skierowanie swych myśli ku Bogu. Momentem przełomowym jest Popielec, czyli Środa Popielcowa. Nazwa „Popielec” wywodzi się od popiołu, którym kapłan posypuje w tym dniu głowy wiernych i który jest symbolem kruchości ludzkiego żywota. Popiół pochodzi z palm wielkanocnych poświęconych w trakcie Niedzieli Palmowej obchodzonej w poprzednim roku. Od dziś rozpoczyna się w Kościele katolickim Wielki Post, 40-dniowy okres przygotowania do Wielkanocy.

Parafianie naszej wspólnoty uczcili Środę Popielcową uczestnicząc w mszach św. z obrzędem posypania głów popiołem odprawionych w Brzykowie o godz. 12.00 i 17.00 oraz w Rychłocicach o godz. 16.00.